Arkfo
ARKITEKTUREN OG SANSERNE

Pallasmaa

ARKITEKTUREN OG SANSERNE

ARKITEKTUREN OG SANSERNE

Af Juhani Pallasmaa

The book was originally published in English titled The Eyes of The Skin.

Arkitekturen og sanserne hører til blandt de bøger, man ofte finder på bordene hos arkitektstuderende verden over. Den er udkommet på over 20 sprog og ligger hos de internationale kunstboghandlere side om side med Steen Eiler Rasmussens Om at opleve arkitektur, et andet hovedværk inden for den fænomenologiske tilgang til arkitektur. De er beslægtede, fordi begge med samme ligefremme formuleringsevne og fintmærkende tilgang til arkitektur, isprængt udblik til billedkunst og litteratur, tilbyder arkitekten operative begreber og den alment interesserede læser mange aha-oplevelser ved at sætte ord på arkitekturens virkemidler. Der er tale om bøger, der forstærker opmærksomheden i forholdet til den arkitektoniske omverden og derved potenserer følelsen af at være i live, herunder glæden over at standse op og iagttage.

Arkitektens Forlag, 2015.

IMG_0127.jpg
IMG_0128.jpg