Arkfo
Rummets arkitektur - arkitekturens rum - En introduktion til Europas historie

Marcussen

Rummets arkitektur - arkitekturens rum - En introduktion til Europas historie

Rummets arkitektur - arkitekturens rum - En introduktion til Europas historie

Af Lars Marcussen

The book is also available in English and German. See English description below.

En fortælling om menneskets rumopfattelse og om de rummelige ideers historiske udvikling fra de tidligste tider til nutiden. En udvikling, der er kommet til udtryk i en mangfoldighed af kulturelle frembringelser fra maleri og byggeri til geometri og astronomi.

Bogen giver en bred beskrivelse af rummets kulturhistorie, og med udgangspunkt i denne sammenhæng, beskrives arkitekturens historie.I 2. udgave af Rummets Arkitektur – Arkitekturens Rum er tilføjet fire nye kapitler, som fører historien og den teoretiske debat frem til årtusindeskiftet. Her sammenholdes problemerne omkring historie og kultur med relevante aspekter af Gilles Deleuzes filosofi, der siden 1990erne har spillet en vældig rolle inden for humaniora og samfundsvidenskab, og for vigtige bevægelser i arkitektur og kunst. De fleste øvrige kapitler er revideret med meget nyt materiale.

Arkitektens Forlag, 2. udgave, 2006.

___________________

The Architecture of Space - The Space of Architecture is about the human perception of space and the historical development of spatial ideas from the earliest times until the present; a development that has been manifested in a profusion of cultural phenomena from paintings and buildings to geometry and astronomy. This book offers a broad account of the cultural history of space, and of the history of architecture in this light. It is the point of the book that the cultural process thus has an inherent dynamic that has a driven development forward from a natural base level through levels on increasing complexity. This evolutionist view of culture and history has long been in miscredit in leading academic circles. In order to clarify the problems it is compared in the book to relevant aspects of the Frenchman Gilles Deleuze's philosophy, which has played an important role in 1990s for the humanities and the social sciences, and for important movements in architecture and art.

Danish Architectural Press, 2008.

IMG_0132.jpg
IMG_0135.jpg
IMG_0136.jpg
IMG_0137.jpg
IMG_0138.jpg
IMG_0140.jpg