Arkfo
Kritisk By / Critical City

Kritisk By

Book jacket design for Tomas Cizek's The Ruse

Kritisk By  - Den danske velfærdsbys succes og fiasko

Kritisk By - Den danske velfærdsbys succes og fiasko

The book contains both Danish and English text. For English description see below.

Det er et paradoks, at den danske velfærdsby i den senmoderne periode både har vist sig at være en historisk succes og – måske – en endnu større fiasko. For samtidig med, at byer som København og Aarhus får ros for den høje livskvalitet så er der alvorlige øko­nomiske ubalancer og langsigtede strukturelle udfordringer med byernes økonomiske og bæredygtige udvikling. På meget kort tid er de danske velfærdsbyer på vej til at blive velstandsbyer.

Kritisk Byer en debatbog, der gennem essays, billeder og interviews med førende arkitekter og byforskere diskuterer den danske velfærdsby anno 2019.

Bogen er dobbeltsproget, dansk/engelsk.


Kritisk By / Critical Cityer baseret på – og en viderebearbejdning af – to temanumre af fagbladet Arkitekten(2016 11/12) om det urbanistiske begreb liveability, hvor Kristoffer Lindhardt Weiss var gæsteredaktør i tæt samarbejde med Arkitektensfaste redaktører, Martin Keiding (chefred.) og Anne Pind.

135 x 205 mm

352 sider
Softcover

ISBN: 978-87-7407-436-6

Critical City - The success and failure of the Danish welfare city

Critical City - The success and failure of the Danish welfare city

Paradoxically, the Danish welfare city has proved both a historical success and – perhaps – an even greater failure in the late modern era. While cities like Copenhagen and Aarhus bask in international attention and admiration over the high quality of life they offer, cities in general are facing serious economic imbalances and long-term structural challenges that hamper their economic and sustainable development. Within a short period of time, the Danish ‘welfare cities’have developed into ‘well-off cities’ for the affluent.

Critical Cityis a debate book that uses essays, images and interviews with leading architects and urbanists to discuss the Danish welfare city anno 2019.

The book is bilingual, Danish/English.

Kritisk By / Critical Cityis an expanded and elaborated version of two special issues of the architectural journal Arkitekten(2016 11/12) which reviewed the urbanistic concept of liveability and was guest-edited by Kristoffer Lindhardt Weiss in close collaboration with Arkitekten’s editorial staff, Martin Keiding (editor-in-chief) and Anne Pind.

135 x 205 mm

352 pages
Softcover

ISBN: 978-87-7407-436-6

IMG_9862.jpg
IMG_9863.jpg
IMG_9864.jpg