Arkfo
Den ny bølge i dansk arkitektur/The new wave in Danish architecturea

Den ny bølge

Den ny bølge i dansk arkitektur/The new wave in Danish architecturea

Den ny bølge i dansk arkitektur/The new wave in Danish architecturea

The book is bilingual. See English description below.

En bog af Kristoffer Lindhardt Weiss og Red. Kjeld Vindum.

I årene efter år 2000 har man kunnet opleve en nyudvikling, eller et nybrud, i dansk arkitektur båret af en række unge tegnestuer som i høj grad har bidraget til at brande Danmark internationalt som arkitekturnation. Blandt de tegnestuer som bogen præsenterer er BIG, jds, Cobe, Transform, Nord, Effekt, Adept m.fl. Selvom disse tegnestuer måske ikke umiddelbart kan samles under en fællesbetegnelse eller siges at udgøre en bevægelse præges deres projekter alligevel af en række signifikante fællestræk som ikke har forhindret internationale medier i at betragte deres projekter under ét. Som udtryk for netop et nybrud i dansk arkitektur.

Arkitektens Forlag, 2012.

________________

The pragmatic turn in Danish architecture in the 2000s is one of the most striking new trends in international architecture in the past decade, and it has attracted considerable interest around the world. The architectural firms represented in the book include BIG, jds, Cobe, Transform, Nord, Effekt, Adept, among others. Although these firms do easily fit into one single category or can be said to make up a unified movement, their projects do have certain significant features in common. These commonalities have led international media to view these projects as part of a common trend and a new phenomenon in Danish architecture. The book aims to examine and describe this new phenomenon. Through interviews, essays and presentations of the architects and their works in words and images, the book illustrates how these young Danish architectural firms were able to gain a foothold on the Danish as well as the international architectural scene in the early part of the 21st century.

By Kristoffer Lindhardt Weiss and (red.) Kjeld Vindum.

Danish Architectural Press, 2012.

IMG_0080.jpg
IMG_0082.jpg
IMG_0083.jpg
IMG_0084.jpg
IMG_0085.jpg
IMG_0086.jpg