Arkfo
C.F. Hansen

C.F. Hansen

C.F. Hansen

C.F. Hansen

af Hakon Lund og Anne Lise Thygesen

The book is available in Danish and German.

Dette pragtværk er den største arkitektmonografi nogensinde herhjemme og blandt de rigest udstyrede og mest omfattende arkitekturbøger, der til alle tider er udgivet i Danmark. Bogens to bind om C.F. Hansen bliver også forfatterens hovedværk, et resultat af en menneskealders forskningsarbejde og en uvurderlig kilde til for-ståelse af Hansen, og til den tid, hvori nogle af dansk arkitekturs hovedværker blev skabt. På mange måder betegner værket et gennembrud i Hansen-forskningen. Hidtil ukendt materiale fremdrages, og upåagtede sammenhænge kaster nyt lys over det 19. århundredes største danske arkitekt.

TYSKSPROGET UDGIVELSE.

Arkitektens Forlag, 1996.

IMG_0153.jpg
IMG_0155.jpg
IMG_0156.jpg
IMG_0158.jpg